Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Triedy Rozvrh Dokumenty školy Známky Digitálna knižnica Predmetové komisie Prihlásenie
Navigácia
Pondelok 22. 9. 2014

Fotogaléria

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telefón: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
Adresa školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mapa

Novinky

 • Školský rok 2014/2015

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  2. septembra 2014 o 8:00 sa opäť otvárajú brány našej školy, aby sme spolu mohli vykročiť na cestu za novými vedomosťami, skúsenosťami, zážitkami... Dúfame, že ste počas prázdnin načerpali nových síl a prajeme Vám veľa úspechov v novom školskom roku. Tešíme sa i na nových žiakov a našich najmenších prváčikov. Veríme, že sa Vám na našej škole bude páčiť.

 • Úloha učiteľa - trest alebo požehnanie?

  2. 7. 2014

  Iste ste počuli, čo sa traduje o gréckych bohoch: ak chceli niekoho potrestať, spravili ho učiteľom.

  Ako dobre, že ja som sa učiteľkou stala dobrovoľne. Možno bol za tým príklad mamy, ktorá nepotrebovala na deti zvyšovať hlas: jednoducho zostala pokojne stáť, alebo párkrát cinkla zvončekom a počkala, kým sa v triede nerozhostilo ticho. Mamy, ktorú aj po rokoch, už ako dôchodkyňu, pozdravovali jej bývalí žiaci na bratislavských uliciach a ďakovali jej za to, že sa pri nej cítili dobre. Tej mamy, ktorá dnes hovorí, že by dnešnú generáciu asi nedokázala učiť.

 • Višňovskou dolinou

  25. 6. 2014

  Trieda VIII. C absolvovala turistickú vychádzku do Višňovskej doliny spojenú s výstupom na Čachtický hrad.
  Triedna učiteľka RNDr. Renáta Hlavatá
  Foto pozri TU:

 • Európske informačné centrum

  12. 6. 2014

  Dňa 12. júna 2014 sa žiaci 8. A triedy v rámci občianskej náuky zúčastnili exkurzie v Bratislave. Navštívili Európske informačné centrum. Cieľom a poslaním Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku je priblížiť slovenským občanom históriu, štruktúru, činnosť a fungovanie Európskeho parlamentu. Oboznámiť ich nielen s rozhodnutiami Európskeho parlamentu, ale i s tými, ktoré prijíma spolu s inými inštitúciami Európskej únie. Zopakovali si informácie o Európskej únii a zasúťažili si.Ďalej navštívili Bratislavský hrad a vypočuli si výklad o jeho histórii.

 • Žiaci zvyšujú svoju finančnú gramotnosť

  9. 6. 2014

  V rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti žiaci deviateho ročníka dňa 9.6.2014 navštívili Národnú banku Slovenska v Bratislave. Absolvovali  prednášku o činnosti Národnej banky, systéme fungovania bankového systému na Slovensku a v Európskej únii, prezreli si výstavu eurobankoviek a vývoj peňazí z  histórického hľadiska.

 • Školská jedáleň

  Nakoľko stravné deťom a zamestnancom bolo účtované iba do 26.6.2014, v piatok, 27.6.2014, sa budú stravovať len tí žiaci, ktorí sa prihlásia u vedúcej škol. jedálne najneskôr do štvrtka, 26.6.2014 do 14. hod. Mliečna desiata v tento deň nebude. Na obed sa bude podávať zeleninová polievka a palacinky s džemom. Na štvrtok, 26.6.2014, sa odhlasuje najneskôr v stredu, 25.6.2014.

 • Mladý záhradkár

  Významný úspech dosiahla naša žiačka  Aneta Močková zo VI. A v súťaži Mladý záhradkár. V celoslovenskom kole, ktoré prebehlo 18. júna v Piešťanoch, vyhrala 1. miesto a získala tablet. Ema Vrtochová zo VII. A bola úspešnou riešiteľkou.
  Srdečne gratulujeme!