Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Školský poriadok Dokumenty školy Rozvrh Známky 2% dane Suplovanie Jedálny lístok
Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telefón: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
Adresa školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Utorok 3. 5. 2016

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Deň narcisov je jediná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal už po dvadsiatykrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

 • V piatok 22. 4. 2016 sa v Uhrovci konalo krajské kolo rečníckej súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Organizátormi  boli Okresný úrad Trenčín – odbor školstva, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Obec Uhrovec v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, Spoločným školským úradom v Bánovciach nad Bebravou, Spoločnosťou Alexandra Dubčeka a Mestským kultúrnym strediskom, s. r. o. v Bánovciach nad Bebravou.
  V prvej kategórii našu školu a okres Nové Mesto nad Váhom reprezentovala žiačka VI. C Anna Irena Janitová. V silnej konkurencii sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenskej súťaže vo Zvolene. Gratulujeme!

 • 21. 4. 2016

  Deň Zeme si i naši žiaci pripomenuli v dňoch 18. - 21. apríla 2016. V rámci akcie Deň za svoje mesto  žiaci so svojimi triednymi učiteľmi prispeli k vyčisteniu udelených priestranstiev v areáli i v okolí školy.

  Do galérie Deň Zeme - Deň za svoje mesto boli pridané fotografie.

 • Finančná gramotnosť - spolupráca so SOŠ na Weisseho ulici v Novom Meste nad Váhom

  Vybraní žiaci ôsmeho ročníka Dominik Kubovič, Júlia Miklášová, Matúš Kočar, Katarína Korienková a Miroslava Dobrodenková  sa zúčastnili vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti European Money Week.
  European Money Week je iniciatíva Európskych bankových asociácií, ktorej cieľom je propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. V tomto roku zorganizovala SOŠ na Weisseho ulici v Novom Meste nad Váhom už druhý ročník.

  Stredná odborná škola sa aktívne zapojila do realizácie týždňa finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. Využili  na to dlhoročnú a viac ako dobrú spoluprácu školy s novomestskými základnými školami.

 • 12. 4. 2016

  Okresné kolo v gymnastickom štvorboji

  Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev:

  Dievčatá A kat. – 2. miesto, B kat. – 3. miesto           

  Chlapci    A kat. – 2 miesto,  B kat. – 3. miesto   

  Individuálne umiestnenie:   Timea Martáková III.B – 3. miesto

 • 12. 4. 2016

  Dňa 8.4.2016 v čase 10.00 – 13.00  hod sa na škole uskutočnil stolnotenisový turnaj pod záštitou Rodičovského združenia. Turnaj otvorila príhovorom pani riaditeľka Želmíra Haláková a riaditeľ turnaja  Ľuboš Tupý. Hrali celkovo 3 kategórie s celkovým počtom 48 hráčov:

   Dievčatá 5.-9. ročník (12 dievčat)

  Finálová skupina

 • Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje aktivitu Deň pre svoje mesto. Jej cieľom je zapojiť žiakov do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov. Pri príležitosti Dňa Zeme prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia. Žiaci si uvedomia svoju zodpovednosť za životné prostredie. Od 18. do 21. apríla 2016 v dopoludňajších hodinách budú podľa harmonogramu pracovať na pridelených miestach.