Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Classes Timetable Dokumenty školy Grades Digital library Login
Navigation

Kontakt

School name: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telephone: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
School address: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Wed 26/11/2014

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Deň otvorených dverí sa uskutoční 18. novembra 2014. Klasifikačná porada sa bude konať dňa 24. novembra 2014.

 • Žiaci IV. A ukázali svoju zručnosť a tvorivosť a dokázali samostatne vyrobiť  mosty z papiera, niektoré  s nosnosťou aj 500 g. Potom si z nich na koberci v triede zostavili autodráhu.
  Mgr. Ľubica Valová

 • Pri príležitosti týchto dvoch po sebe nasledujúcich dní žiaci na hodine výtvarnej výchovy naaranžovali vo vestibule výstavku zdravých jedál.
  Mgr. Ľubica Valová

 • 19/10/2014

       Žiaci 1.-5. ročníka našej školy sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.  Projektu sa zúčastňuje 223 českých a 541 slovenských škôl. Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ z Bohuslavíc v okrese Opava. Nachádza sa v Moravskosliezskom kraji v Českej republike. Práve tam posielame záložky od našich žiakov a zároveň aj my očakávame záložky od nich.
        Všetkým žiakom a ich pani učiteľkám ďakujeme za vynaložené úsilie a kreativitu pri výrobe záložiek.

 • 15/10/2014

  Dňa 6. 10 sa uskutočnil cezpoľný beh i v areáli našej školy. Naše dievčatá v tejto súťaži obsadili 3. miesto, úspešnejší však boli chlapci, ktorí toto okresné kolo vyhrali a postúpili do krajského kola. V Dubnici nad Váhom nás potom reprezentovali 8. októbra a obsadili 7. miesto. Blahoželáme.

  Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

 • Školský poriadok

  Vážení rodičia,

  v prílohe nájdete skrátenú verziu školského poriadku, platného pre školský rok 2014/2015.

  Sk._por._-_2014-rod._zdr..doc

 • Žiadame rodičov

  Žiadame rodičov, aby v ranných hodinách  nevstupovali do budovy školy ( priestorov chodieb, tried a šatní).

  Nakoľko skončilo adaptačné obdobie, je vhodné viesť deti k samostatnosti.

  Za pochopenie ďakujeme.