Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Classes Timetable Dokumenty školy Grades Digital library 2% of taxes Login
Navigation

Kontakt

School name: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telephone: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
School address: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Tue 3/3/2015

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Prednes poézie a prózy 1. - 3. ročník

  Výsledky súťaže v prednese poézie:

  1. PRÍTRSKÝ Jakub   II. B                  2. TOBOLA Alex   II. B             3. BEZÁKOVÁ Barbora   II. A

  Výsledky súťaže v prednese prózy:

  1. KRASICKÁ Daniela   II. A               2. HAVRLENTOVÁ Dominika   III. B        3. BARTEKOVÁ Lucia   III. A

 • NÚCEM zverejnil výsledky testovania piatakov, naši žiaci obstáli výborne

  V novembri 2014 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili testovania zo slovenského jazyka a matematiky. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) určil pre toto testovanie žiakov 5. B. Výsledky našich piatakov sú v porovnaní s celoslovenským priemerom vynikajúce.
  V slovenskom jazyku dosiahli 70,0% (celoslovenský priemer 57,4%), v matematike bol priemer 66,1% (celoslovenský priemer 55,5%).
  Mimoriadne vysokú úroveň schopností preukázali piataci najmä v čítaní s porozumením, v literárnej výchove, v počtových výkonoch s číslami a v logike.
  Podrobnejšie informácie a prehľady výsledkov sú v priložených dokumentoch.
  Uspesnost_ziakov_v_teste_z_pohladu_skoly.pdf
  Uspesnost_ziakov_v_teste_z_pohladu_skoly-1.pdf

 • 16/2/2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • Oznam pre rodičov

  Prosíme rodičov, aby vzhľadom na čistenie skriniek počas jarných prázdnin, v piatok 13. 2. vyprázdnili deťom skrinky. Prázdne skrinky zostávajú otvorené, aby bolo možné ich vyčistiť. Ďakujeme.

 • Oznam Rady rodičov

  Z dôvodu nezverejnenia čerpania finančných prostriedkov získaných z 2% dane z príjmov za rok 2013 v Obchodnom vestníku pre rok 2015 nemôže byť RZ prijímateľom 2% dane z príjmov.

  V nasledujúcom roku 2016 sa budeme opäť uchádzať o Vašu priazeň a radi príjmeme 2% dane z príjmov.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Zenit ZŠ

  V dňoch 3. – 4. februára 2015 sa žiaci 9. A David Sedláček a Marián Mišurec zúčastnili celoštátnej súťaže Zenit v strojárstve a webdizajne, ktorá sa konala v SOŠ Pod Sokolicami 14  v Trenčíne. Súťažili v tíme so študentmi SOŠ Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. V kategórii Webdizajn sa tím Marián Mišurec a Jozef Hruška umiestnil na peknom 2. mieste. V kategórii Strojárstvo sa David Sedláček a Andrej Fraňo umiestnili na 6. mieste.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny nám tento rok pripadajú na školský týždeň od 16. 2. 2015 do 20. 2. 2015. Prajeme Vám, aby ste ich strávili v zdraví a pohode. V škole sa opäť stretneme 23. 2. 2015.