Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Classes Timetable Dokumenty školy Grades Digital library 2% of taxes Login
Navigation

Kontakt

School name: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telephone: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
School address: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Sun 21/12/2014

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa začínajú dňa 22. decembra 2014 a končia 7. januára 2015. Vyučovanie sa znova začne vo štvrtok 8. januára 2015.

  
  
   
 • Šaliansky Maťko

  Dňa 17. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Porota i súťažiaci mali možnosť vidieť zaujímavé výkony.
  Ocenení boli títo žiaci:
  v 2. kategórii - 1. miesto - Anna Janitová (5.c), 2. miesto - Marek Kubica (5.c), 3. miesto - Ondrej Bobocký (4.b);
  v 3. kategórii - 1. miesto - Klaudia Halaňuková (6.b), 2. miesto - Natália Dvorská (6.b), 3. miesto - Jana Uherčíková (6.b) a Paulína Bačová (7.b).    

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 12.12. 2014 sa uskutočnila po siedmykrát dejepisná olympiáda. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: 6.,7.,8. a 9. triedy. Do obvodného kola postupujú dvaja žiaci s najvyšším počtom bodov z každej kategórie. Úspešným riešiteľom blahoželáme.

 • 10/12/2014

  10. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. S príkladmi sa popasovali žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka.

  Do galérie Pytagoriáda boli pridané fotografie.

 • Možno príde Mikuláš...

  10/12/2014

  A veru prišiel! Ráno 5.decembra vítal Mikuláš s anjelikmi a čertami všetky deti prichádzajúce do školy. Pri vstupe do školy bolo veselo! Zneli i vianočné piesne a Mikuláš s anjelikmi rozdávali deťom cukríky a veselo všetkých vítali.

  A keď zazvonil zvonček na prvú vyučovaciu hodinu všetko sa stále nieslo v duchu rozdeľovania darčekov. Mikuláš so svojou skupinou chodil po triedach prvého stupňa a rozdával deťom darčeky. Deti mu za odmenu zaspievali, zarecitovali a predovšetkým sľúbili, že budú veľmi dobré a budú poslúchať.

 • Návšteva City University v Trenčíne

  Janua linguarum reserata

  Tieto slová mi prišli na myseľ, keď som počas prípravy exkurzie do City University v Trenčíne surfovala po našom školskom webe. Ak si ho pozorne prezriete, na hlavnej stránke vpravo dolu uvidíte logo školy a pri ňom nápis Brána jazykov otvorená. Takto nazval Jan Amos Komenský jednu zo svojich kníh, pravdaže, po latinsky.

  Bola to už tretia skupina našich ôsmakov a deviatakov, ktorá sa vybrala na návštevu Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. Cieľom návštevy je vždy ponúknuť deťom možnosť kontaktu s rodenými anglicky hovoriacimi pedagógmi a na vlastné oči vidieť, akú dôležitú úlohu zohráva znalosť cudzieho jazyka – bez ohľadu na zvolený študijný odbor.

 • Žiaci IV. A ukázali svoju zručnosť a tvorivosť a dokázali samostatne vyrobiť  mosty z papiera, niektoré  s nosnosťou aj 500 g. Potom si z nich na koberci v triede zostavili autodráhu.
  Mgr. Ľubica Valová