Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Classes Timetable Dokumenty školy Grades Digital library 2% of taxes Login
Navigation

Kontakt

School name: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telephone: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
School address: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Fri 31/7/2015

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Podporte náš projekt! Hlasovanie od 15. 6. do 30. 6. 2015

  Vážení rodičia a priatelia našej školy!

  Základná škola na Ulici kpt. Nálepku sa v tomto roku zapája do projektu banky Raiffeisenbank, ktorého cieľom je podpora a pomoc v oblasti verejnej prospešnosti.

  Banka Raiffeisenbank podporí najúspešnejší predložený projekt v každom štvrťroku 2015 finančnou sumou 1000 eur v týchto oblastiach:
  1. štvrťrok 2015: Ochrana a tvorba životného prostredia
  2. štvrťrok 2015: Podpora vzdelávania
  3. štvrťrok 2015: Podpora a rozvoj telesnej kultúry
  4. štvrťrok 2015: Zachovanie kultúrnych hodnôt

 • Finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

  Zvyšovanie informovanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti je jednou z hlavných úloh výchovno - vyučovacieho procesu na základných a stredných školách. Táto téma je obsiahnutá v učebných osnovách všetkých predmetov.

 • Nové výberové konanie na vedúcu ŠJ

  Riaditeľka Základnej školy,  Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom  v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

  VEDÚCA/VEDÚCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 • Letné športové hry

  Naši žiaci sa zúčastnili letných športových hier a dosiahli tu veľmi pekné výsledky. Víťazom blahoželáme :-)

  Letne_sportove_hry_deti.docx

  https://zs4nmnv.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=0

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia!
  Blíži sa koniec školského roka. Pozývame Vás na posledné RZ, ktoré sa uskutoční dňa 8. 6. 2015 o 16.hodine. Príďte sa informovať o prospechu a správaní Vašich detí.

 • 14/5/2015

  Žiaci II.B a II.C triedy absolvovali v dňoch 4.-6.mája ŠvP v Podvišňovom ako ďalší krok v poznávaní okolia nášho mesta. Okrem plnenia učebných osnov z VLA a PDA, si preverili aj telesnú zdatnosť výstupom na Javorinu.

                 Anna Sokolová, Viera Brezulová

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

 • 14/5/2015

  Úspešní gymnasti

  Chlapci II.B triedy: Ondrej Bartovič, Matej Dzian, Jakub Lehuta, Maroš Sasarák, Patrik Svorada a Jakub Jakovlev sa stali víťazmi okresného a regionálneho kola v gymnastickom štvorboji. V krajskom kole obsadili 3. miesto.  Gratulujeme!

  Žiakov pripravila tr. uč. Anna Sokolová

  Do galérie Gymnastika boli pridané fotografie.