Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Školský poriadok Dokumenty školy OP Ľudské zdroje Rozvrh Známky Jedálny lístok 2% dane
Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telefón: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
Adresa školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Email na vedúcu školskej jedálne: skolska.jedalen@gmail.com
Sobota 20. 10. 2018

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Mliečna desiata

  Oznamujeme rodičom a deťom, že od pondelka 1.10.2018 sa bude v školskej jedálni podávať mliečna desiata pre prihlásených žiakov. Ak by mal ešte niekto záujem o mliečnu desiatu, poprípade sa chcel odhlásiť, všetky zmeny treba riešiť s vedúcou školskej jedálne.

 • Pomocná ruka pre žiakov s rôznorodým potenciálom

  To je názov nového projektu, ktorý sa realizuje na našej škole. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sekundárnou cieľovou skupinou budú všetci ostatní žiaci školy, ktorí budú potrebovať pomoc inkluzívneho tímu.
  Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít bude 36 mesiacov. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 • Varenie 1. - 4. ročník

  Mgr. Tlstovičová

  streda

  Šach I. – II. stupeň

  Ing. Tupý

  štvrtok 14.00

  Futbal – florbal, 2. ročník

  Mgr. Less

  utorok

  Futbal – florbal, 4. ročník

  Mgr. Čačík

  štvrtok

  Basketbal, 5. – 7. ročník

  Mgr. Čačík

  streda

  Po stopách minulosti

  Mgr. Skrúcaná

  streda

  Matematický krúžok – 9. ročník

  RNDr. Malíková

  streda

  Biologický krúžok - II. stupeň

  Ing. Machajdíková

  štvrtok

  Bedminton I. stupeň

  Mgr. Matušovičová

  pondelok

  Bedminton II. stupeň

  Mgr. Matušovičová

  piatok

 • Termíny rodičovských združení

  Vážení rodičia,

  i tento školský rok veríme, že spolupráca školy a učiteľov s Vami - rodičmi bude fungovať a už teraz Vás pozývame na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v týchto termínoch:

  24.9.2018 o 16.00 - plenárne a triedne rodičovské združenia,

  19.11.2018 o 16.00 - triedne rodičovské združenia,

  21.1.2019 od 15.00 do 17.00 - konzultačné hodiny,

  15.4.2019 o 16.00 - triedne rodičovské združenia,

  17.6.2019 od 15.00 do 17.00 - konzultačné hodiny.

 • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019
  Tešíte sa na ďalšie prázdniny? Kedy budú, si môžete pozrieť tu: Prazdniny.rtf


 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milé deti,

  školský rok 2018/2019 začneme spoločne 3.9.2018 o 8.00 v triedach.

  Slávnostné privítanie prvákov bude 3.9.2018 o 8.00 v školskej jedálni.

  Tešíme sa na Vás.

 • Končí sa školský rok

  Koncoročné vysvedčenia sa budú odovzdávať 29. júna 2018.
  Do školy sa opäť po prázdninách vrátime 3. septembra 2018.
  Ďakujeme učiteľom za ich namáhavú prácu, rodičom a priateľom školy za pomoc, ochotu a spoluprácu.
  Žiakom želáme príjemné, slnečné, veselé a pohodové prázdniny.