• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Mikuláš

      10. 12. 2018

      Dňa 6.12. 2018 prišiel Mikuláš aj k nám. Ráno pri vstupe do školy všetkých priamo pri vchode vítali členovia Žiackej školskej rady ako Mikuláš, čert a anjeli.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

      27. 11. 2018

      Školské kolo olympiády v anglickom jazyku pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatický a lexikálny test, 4. opis obrázka, 5. rozhovor na určenú tému.Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.
      Vyhodnotenie:
      Kategória 1A: 1.miesto - Alexandra Drgová (7.b)

  • Partneri

   • NP – Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy
   • Operačný program vzdelávanie
   • Európsky sociálny fond
   • Metodicko-pedagogické centrum
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 13. 12. 2018
  • Fotogaléria

   • Mikuláš
   • Zbierka potravín pre Charitu
   • Gazdovský dvor, Turá Lúka
   • Moja najobľúbenejšia hračka
   • Súťaž v prednese poézie a prózy
   • Karneval
   • Veľkí čítajú malým
   • Śachový turnaj
   • Presypacie hodiny na Prvouke v I.A