Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Školský poriadok Dokumenty školy Rozvrh Známky 2% dane Suplovanie Jedálny lístok
Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto n. V.
Email školy: zsnalnmnv@gmail.com
Telefón: 032 7461812, 032 7461814-vedenie školy
032 7461811-ekonomický úsek
032 7461813-vedúca školskej jedálne
Adresa školy: Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Riaditeľka školy: Mgr. Želmíra Haláková
Email na vedúcu školskej jedálne: skolska.jedalen@gmail.com
Utorok 17. 10. 2017

Fotogaléria

Mapa

Novinky

 • Každoročne pri príležitosti Svetového dňa učiteľov primátor mesta oceňuje vybraných pedagógov novomestských základných a stredných škôl. Z našej školy bola tento rok ocenená pani učiteľka RNDr. Renáta Hlavatá
  Vo svojej práci dosahuje mimoriadne dobré výsledky. Každoročne pomáha pri organizovaní OK žiackej
  súťaže Pytagoriáda. Dôsledne pripravuje svojich žiakov na T 5 a T 9. Je cieľavedomá, spoľahlivá, tvorívá,
  ústretová, zodpovedná. Svoj kladný vzťah k deťom prenáša do vyučovacieho procesu a vštepuje žiakom
  kladné morálne vlastnosti, formuje dobré žiacke kolektívy.
  Slávnosť sa konala 5. októbra 2017 v galérii ZUŠ Juraja Kréna. Pani učiteľke srdečne gratulujeme.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Finančná gramostnosť boli pridané fotografie.

 • Termíny rodičovských združení na šk. rok 2017/2018:

  20.11.2017, 15.1.2018,  9.4.2018,  11.6.2018.

 • Komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. zabezpečuje prostredníctvom seba, ale aj zamestnancov úradu dodržiavanie práv dieťaťa na Slovensku. Je pripravená komunikovať s deťmi o živote, ale aj o problémoch, ktoré ich trápia. Ak si zvolíte cestu komunikácie s komisárkou pre deti, máte niekoľko možností ako sa na ňu obrátiť:

  1. osobne na Úrade komisára pre deti, Odborárske námestie 3, 811 07 Bratislava
  2. elektronicky: e-mail: info@komisarpredeti.sk
  3. poslaním informácie na lístku, ktorý ozna
 • LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY MLÁDEŽE O POHÁR PRIMÁTORA MESTA sa vzhľadom na počasie prekladajú z utorka 3. 10. 2017 na stredu 4. 10. 2017.

 • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka - 2.10.2017 sa bude v jedálni podávať mliečna desiata pre prihlásených žiakov.